Produktion

 

Sånekrydsning med to lam
Sånekrydsning med to lam

Får

Mit mål for produktion er at fremavle dyr med høj frugtbarhed ca. 1,9 lam/ læmning og som er nemme at ilæmme dvs. ingen tomme dyr ved drægtighedscanning. Fårene skal kunne læmme uden hjælp og have et stærkt moder instinkt, så de tager sig af lammene fra første færd. De skal desuden kunne omsætte store mængder foder således at deres malkeevne muliggør at tvilling lam vejer min. 28 kg ved 60 dages vejningen.

Lam

Lammene skal være livskraftige og selvhjulpne ved fødsel, således at de hurtigt kommer på benene og dier inden 30 min. De skal begynde at æde fast foder så tidligt som muligt og have en appetit og foderomsætning som bevirker de vejer min. 50 kg ved 120 dages vejningen.

Vædder

Vædderne skal være frugtbare og villige til at passe et stort antal får i ilæmnings perioden.

Generelt

Fårene skal være rolige, nemme at hegne og have et stærkt flokinstinkt, så de kan hyrdes med fårehund.