Årets gang 2016

11.12.2016

Vædderne taget fra fårene igen.

07.12.2016

Et får og en gimmer er løbet om.

04.11.2016

Vædderne sat til fårene igen, for at checke for evt. omløbere.

21.11.2016

Fårene er i år brunst synkroniseret med svampe og PMSR, som er et middel der får æg til at modnes hurtigere. Efter fjorten dage med svampe, sættes vædderen til. Én vædder til max. 10 får, da alle får er i brunst samtidig. Efter to dage fjernes vædderen igen, og alle får er forhåbentlig ilæmmede. Femten dage senere sættes vædder til igen for at se om der skulle være omløbere.

 

Der hviles efter en hård dag
Der hviles efter en hård dag
Man tåler ingen konkurrenter
Man tåler ingen konkurrenter

 

 

Det sidste læs halm i hus
19.08.2016 Det sidste læs halm i hus

Endelig på græs
Endelig på græs

27.04.2016

Læmningerne endelig overstået

Scannet til 35 lam - og mistet to, det er til at leve med

9 vædderlam og 24 gimmerlam - en mærkelig fordeling.

Middagslur

18.03.2016

Hele besætningen vaccineret mod bløde nyrer

19.02.2016

Gimmere og ungvædder vaccineret 1. gang mod bløde nyrer.

05.02.2016

Scanning

12 får scannet til 28 lam = 2,33 lam/får

4 gimmere scannet til 7 lam = 1,75 lam/gimmer

Ingen tomme dyr

1 får med firlinger

4 får med trillinger

5 får med tvillinger

2 får med et lam

3 gimmere med tvillinger

1 gimmer med et lam

Er der kun tre lam i vente?
Er der kun tre lam i vente?