7/ 30 dages reglen

7-dagesreglen
Får/geder må ikke flyttes fra en bedrift, hvis der inden for de sidste syv dage er ankommet et klovbærende dyr til bedriften.
Undtagelser: 7-dagesreglen gælder ikke, når:

– får og geder flyttes mellem besætninger med samme ejer.
– får og geder flyttes fra fælles græsgang og hjem til hjembesætningen.
– får og geder skal til behandling på dyrehospital. Får og geder må også flyttes tilbage til besætningen     eller græsgangen efter behandlingen på dyrehospitalet.
– får og geder køres direkte eller via et samlested til slagtning.
– de tilførte får og geder er indsat i en separat karantæne.
– får og geder samhandles eller eksporteres til tredjeland.

30-dagesreglen
Når får og geder er ankommet til en bedrift, må de ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.
Undtagelser: 30-dagesreglen gælder ikke, når:

– får og geder flyttes fra fælles græsgang og hjem til hjembesætningen.
– får og geder skal til behandling på dyrehospitalet. Får og geder må også flyttes tilbage til besætningen eller         græsgangen efter behandlingen på dyrehospitalet.
– får og geder flyttes mellem besætninger med samme ejer.
– får og geder køres direkte eller via et samlested til slagtning.
– lammet/kiddet er under 30 dage gammelt og har opholdt sig i besætningen siden fødslen.
– får og geder er genindsat i en besætning efter et dyrskue, når flytningen er til et nyt dyrskue.