Lillenæs er et lille husmandssted på det sydlige Lolland tæt ved den inddæmmede Rødby Fjord. Ejendommen blev erhvervet i 1997, med det formål at danne rammen om familiens aktive pensionist liv.

På gården har vi foruden køkkenhave, får, høns, kaniner, slagtekyllinger, gæs og bier. Alt sammen med det formål at holde en høj grad af selvforsyning.

Fårene fylder dog mest, idet min interesse for avl kan udleves i fuldt mål gennem fårene.